[vccitranslate]

CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XNK TỔNG HỢP SÀI GÒN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG NHƯ PHÚC

Chức vụ

Giám đốc quản lý

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, bất động sản đại lý thương mại cho các công ty nước ngoài,…

Thông tin liên hệ