[vccitranslate]

CTCP TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến, sản xuất, kinh doanh và phân phối các loại cà phê do chính hãng sản xuất.

Thông tin liên hệ