[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN NHƯ HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh nông, lâm sản nguyên liệu, các sản phẩm cao su,…

Thông tin liên hệ