[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

KHIẾU MẠNH TƯỜNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

9. Dược – Mỹ phẩm – Hóa chất

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất hóa chất, keo, phân bón.