[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN ANH HOÀNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh sản xuất các loại mứt, kim chi.

Thông tin liên hệ