[vccitranslate]

CTCP SX KD DV XNK QUẬN 1 (FIMEXCO)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, sửa chữa và bảo hành các loại xe ôtô. Du lịch. Bất động sản.

Thông tin liên hệ