[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRINH MINH TRƯƠNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, dịch vụ thi công về sơn.

Thông tin liên hệ