[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LA QUANG TRÍ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải biển quốc tế. Xuất khẩu các mặt hàng xây dựng như xi măng, clinker, các sản phẩm nông nghiệp.

Thông tin liên hệ