[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN PHÚ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Kỹ nghệ sản xuất và xuất khẩu trang phục lót ngày và đêm cho phụ nữ, nam giới và quần áo trẻ em.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 14, Đường số 19A, KCN Biên Hòa II, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3994 994

Fax : (84-251) 3994 996

Email : info@scavi.com.vn

Website : www.scavi.com.vn