Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN VINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Gia công giày thể thao xuất khẩu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Đường số 4, KCN. Đồng An, TX. Thuận An, T. Bình Dương.

Điện thoại : (84-274) 3757 728 / 729

Fax : (84-274) 3757 078

Email : saoviet2@hcm.vnn.vn

Website :