[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUANG PHÚ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải biển.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 51A, Đường Nguyễn Tuyển, P.Bình Trưng Tây, Q. 2, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3743 8064

Fax : (84-28) 6280 7094

Email : mail@haemal.com

Website : www.haemal.com