[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN KIM CHUNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, bán lẻ các mặt hàng mỹ phẩm nước hoa.

Thông tin liên hệ