[vccitranslate]

CTCP QUẢN LÝ & KHAI THÁC CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Bà PHẠM THỊ BÍCH HUỆ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Khai thác cảng.

Thông tin liên hệ