[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ ĐĂNG LINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sàn xuất thương mại nước uống Ion Life, thương mại máy sản xuất nước diệt khuẩn Serius, Aquacid.

Thông tin liên hệ