[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ÔNG NGUYỄN HỒNG PHONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu, bán buôn các loại nông sản: gạo và các sản phẩm từ gạo.