[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ ĐỨC VỤ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất ống nhựa cung cấp cho các ngành cấp thoát nước, điện lực xây dựng.

Thông tin liên hệ