[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN TOÀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế trang trí nội ngoại thất.

Thông tin liên hệ