[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NAM TIẾN

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ logistics, giao nhận vận chuyển hàng hóa, cho thuê văn phòng.

Thông tin liên hệ