[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ ANH VIỆT

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Môi giới vận tải nội địa và quốc tế, dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu, đại lý tàu biển,…

Thông tin liên hệ