[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH ĐỨC TÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh tấm lọc khí công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 270 - 272, Đường Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3849 6104

Fax : (84-28) 3811 4171

Email : info@huphaco.com

Website : www.huphaco.com