[vccitranslate]

CTCP KỸ THUẬT HÀNG HẢI VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐÔNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Đóng mới và sửa chữa tàu biển; mua bán thiết bị tàu biển, thiết bị hàng hải, thiết bị cảng biển. Cung cấp máy móc cơ khí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 17 Đường nội khu Hưng Gia 1, P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 5410 3575

Fax : (84-28) 5410 3576

Email : sales@vmpc.vn

Website : www.vmpc.vn