[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HỮU KHÁNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Logistics, giao nhận vận chuyển quốc tế, dịch vụ hải quan, kéo container, cho thuê kho bãi, lưu giữ hồ sơ.

Thông tin liên hệ