[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LƯU KIM THANH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh nguyên liệu thức ăn gia súc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 2L-2M, Đường Lê Quang Sung, P.2, Q. 6, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3390 7069 / 7081

Fax : (84-28) 3969 5683

Email : info@hoathinhco.com

Website : www.hoathinhco.com