[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH VĂN HÒA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Xử lý các loại rác thải, sản xuất máy phát điện từ rác, máy sản xuất năng lượng từ rác thải, sản xuất máy móc, gia công cơ khí. Sản xuất, kinh doanh máy phát năng lượng đa năng.