[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VIỆT BÌNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, xuất khẩu trực tiếp các loại chậu gốm trồng cây trong nhà, ngoài vườn và các hàng thủ công mỹ nghệ khác.

Thông tin liên hệ