[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

WU CHING YUAN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các sản phẩm sứ phục vụ cho nhà hàng, khách sạn, cà phê trong gia đình.

Thông tin liên hệ