[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM NGỌC TÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm gỗ xuất khẩu, trang trí nội thất.