Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN DỤC DÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Các loại giày thời trang nam, nữ và trẻ em; giày bảo hộ lao động, sandal, và dép đi trong nhà các loại giày thời trang nam, nữ và trẻ em; giày bảo hộ lao động, sandal, và dép đi trong nhà.