[vccitranslate]

CTCP GIAO NHẬN & VẬN TẢI QUỐC TẾ HẢI KHÁNH – CN TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN ANH DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận chuyển giao nhận hàng hóa.

Thông tin liên hệ