[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN XUÂN HUY

Chức vụ

Phó giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, quản trị hệ thống máy vi tính; bán máy vi tính; thiết bị ngoại và phần mềm.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 17;5, Đường Mê Linh, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3514 7794

Fax : (84-28) 3514 7795

Email : support@saigon-it.net

Website : www.saigon-it.com