[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ NGỌC THUẦN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu và bán nội địa.

Thông tin liên hệ