[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ TRƯỜNG SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh du lịch, nhà hàng, bất động sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 282, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3843 6818

Fax : (84-28) 3843 6817

Email : indochinevn@hcm.vnn.vn

Website : www.indochinevn.com