[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH HÀ DUY LINH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Tích hợp hệ thống, dịch vụ tích hợp hệ thống, tích hợp phần mềm, điện toán đám mây, dịch vụ gia công xuất nhập khẩu phần mềm. dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Thông tin liên hệ