[vccitranslate]

CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ – TM THÀNH CÔNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

KIM DONG JU

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Dệt may, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sợi, dệt, đan, nhuộm và may; thời trang bán lẻ trong nước.

Thông tin liên hệ