[vccitranslate]

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ AN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN THỊ PHUÔNG THẢO

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng: cơ sở hạ tầng, dân dụng công nghiệp. Giám sát chủ đầu tư dự án Happyland.

Thông tin liên hệ