[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN NGỌC TRUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu gạo, may mặc và đầu tư BĐS.

Thông tin liên hệ