[vccitranslate]

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRỊNH BÁ HOÀNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến các loại tôm, cá, mực, thực phẩm thủy sản đông lạnh.

Thông tin liên hệ