[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TẠ CHIÊU TRUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Ngân hàng – tài chính.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Lầu 8, Số 8, Đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3824 6382

Fax : (84-28) 3824 386

Email : contact@vvpf.com.vn

Website : www.vvpf.com.vn