[vccitranslate]

CTCP ĐẦU TƯ GIÀY AN GIANG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ THANH MẪN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất – kinh doanh giày dép, đặc biệt giày thể thao và dép trong nhà.

Thông tin liên hệ