[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ QUỐC VIỆT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, chế biến, mua bán cà phê bột – hạt.

Thông tin liên hệ