[vccitranslate]

CTCP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC VĂN HÓA VIỆT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ VĂN CƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, cung cấp thiết bị dạy học, hỗ trợ giáo dục, tư vấn du học.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 183, Đường Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3821 2821

Fax : (84-28) 3821 2825

Email : info@cepecehcm.edu.vn

Website : www.cepecehcm.edu.vn