[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ XUÂN TRUNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý tàu và vận tải, môi giới và thuê tàu, dịch vụ kho bãi, thương mại và logistics.

Thông tin liên hệ