[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CHEN CHENG TEN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất gạch, đá granite, thạch anh.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Đường Gò Dầu, Xã Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng Nai

Điện thoại : (84-251) 3841 595

Fax : (84-251) 3841 598

Email : info@taicera.com

Website : www.taicera.com