[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM VĂN UẨN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất phụ tùng chi tiết máy, cơ kim khí, máy móc thiết bị.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 406-408, Đường Hậu Giang - Phường 12 - Quận 6 - TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3875 6252

Fax : (84-28) 3875 9656

Email : sameco@sameco.vn

Website : www.sameco.vn