[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ HỚN ĐÌNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại và xuất nhập khẩu: các mặt hàng nông sản (chủ yếu cà phê, tiêu đen).

Thông tin liên hệ