[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN DUY QUANG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Tầng 1, Số 107, Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6291 5358

Fax : (84-28) 6291 5359

Email : info@hvsvn.com

Website : www.hvsvn.com