[vccitranslate]

CTCP CHẾ TẠO MÁY SX VẬT LIỆU MỚI TRUNG HẬU

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN TRUNG NGHĨA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất máy móc, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 168, Đường Nguyễn Duy, P. 9, Q. 8, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3856 7540

Fax : (84-28) 3859 5395

Email : info@trunghaucp.com

Website : www.trunghau.com