[vccitranslate]

CTCP CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG NGỌC THỚI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Xuất nhập khẩu thủy sản.

Thông tin liên hệ