[vccitranslate]

CTCP CHẾ BIẾN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HÒA MINH TIẾN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến, xuất nhập khẩu hạt điều.

Thông tin liên hệ