[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÂM QUÝ CHƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và cung cấp ống nhựa công trình dân dụng, cáp mạng LAN, cáp quang.

Thông tin liên hệ